Historik

Visionen för Hälsans Hus. Hälsans Hus skall vara en attraktiv mötesplats för människor med behov av, friskvård rehabilitering, simträning och förebyggande hälsovård såsom simning och styrketräning i Uppvidinge kommun.

Hälsans Hus skall också möjliggöra rehabilitering. En helhetssyn för förbättrad, förebyggande och jämlik folkhälsa som på ett effektivt sätt arbetar för framtiden mot ökade kostnader för sjukvård och ohälsa men för ett ökat ansvar för motion och egenvård från tidig ålder. Det är en mötesplats för alla åldrar och för alla kategorier av människor.

Det är också en plats för samverkan mellan olika aktörer inom området friskvård- sjukvård- rehabilitering. En samverkan som bygger på samma mål – att på ett effektivt och ekonomiskt sätt samarbeta för bättre hälsa och livskvalitet för alla människor i Uppvidinge oavsett ålder.


Kort historik

Redan vid det konstituerande mötet vid bildandet av samhällsföreningen Offensiva Åseda i maj 1996 kom frågan upp om byggandet av ett Hälsans Hus. Detta projekt har i 9 års tid hela tiden ansetts av många vara en av de viktigaste samhällsinsatserna och många medborgare har idogt fört arbetet framåt.

Genom Offensiva Åseda bildades 12 olika områdesgrupper för att verka för förbättringar i samhället. Alla områdesgrupper har varit verksamma i insamlandet av medel till Hälsans Hus. En av de mest effektiva har varit näringslivsgruppen. Genom deras tro på ett friskvårdscentrum och deras fantastiska sätt att med medel och idealitet verka för Hälsans Hus genomförande så kunde det tillsammans med tidigare insatser, starta byggnationen våren 2005. Motgångarna har under årens lopp varit många men det har aldrig funnits några tvivel inom Offensiva Åsedas grupper att byggnationen skulle vara en av de viktigaste insatserna för samhällets positiva utveckling

Projektet Hälsans Hus har av samhällsföreningen drivits på ett systematiskt och målmedvetet sätt. Vi kan särskilja följande steg i projektets utveckling

 

1996 – 1997

Bildandet av en projektorganisation samt utformningen av en projektbeskrivning. Framtagande av ett koncept Information och förankring genom bland annat ett samhällsseminarium kring Hälsans hus i Folkets Hus i Åseda Organiserade möten med företrädare för intressenter kring medborgarnas hälsa och friskvård.
Distribution av en informationsbroschyr i hela kommunen Bildandet av Åseda Centrumfastigheter AB för att stödja utvecklingen av ett dynamiskt centrum i Åseda Försäljning av aktier i Åseda Centrumfastigheter AB till allmänheten

 

1998 – 2000

Ny projektorganisation Ansökan till ca 75 fonder och stiftelser i Sverige om medverkan i finansiering Lokala insamlingsaktiviteter under Åsedadagen, föreläsningar och försäljning av boken Ballongkraften. Dörrknackning till hushållen i Åseda
Ändring av inriktning i Åseda Centrumfastigheter AB så att innestående medel kan användas för förverkligandet av Hälsans Hus.
Vid denna tidpunkt har 1300 medborgare och företag i Åseda på något vis bidragit till insamlade medel på totalt 1 200 000 kr samt ca 750 000 kr i aktiekapital.

 

2002 – 2003

En förstudie togs fram och redovisades för Landstinget, Uppvidinge Kommun, föreningar och företag i Kommunen. Projektet innehöll en bassäng om 15 meter samt lokaler för rehabilitering, motion, vårdcentral och apotek. Tyvärr så gick projektet inte att genomföra på grund av att det saknades pengar och bidrag från olika stiftelser uteblev.

 

2003 – 2004

Näringslivsgruppen inom Offensiva Åseda beslöt under hösten att ta upp projektet ånyo. Projektet begränsades nu till ett hus innehållande en 25-meters bassäng samt utrymme för sjukgymnastik och motion-friskvård.

Kontakta oss

0474-71140

info@halsans-hus.com

Hälsans väg 2 , 364 30 Åseda